Web chuẩn SEO là web như thế nào?

Checklist seo onpage

Là loại web mà tất cả các thành phần tạo nên nó đều theo tiêu chuẩn Google. Giao diện đẹp. Tốc độ load trang nhanh.

Một số tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá thế nào web chuẩn SEO:

Thẻ heading
 • Nội dung quan trọng nhất được đặt trong thẻ h1
 • Nội dung quan trọng giảm dần được đặt trong các thể h2,h3,h4,h5,h6,strong,b,em,i
Đường dẫn url
 • Chứa từ khóa cần SEO
 • Dễ đọc với người dùng
 • Thân thiên với công cụ tìm kiếm
Thẻ title
 • Chứa từ khóa cần SEO
 • Nội dung thường là 1 câu có ý nghĩa.
Thẻ meta description
 • Chứa từ khóa cần SEO
 • Nội dung thường là 2-3 câu có ý nghĩa.
Thẻ meta keywords
 • Chứa từ khóa cần SEO
Thẻ ảnh img
 • Chứa thuộc tính alt(mô tả ảnh), thuộc tính title

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *