Phần mềm quản lý học phí trên web và desktop – Ưu điểm từng loại

Phần mềm quản lý học phí

Phần mềm quản lý học phí dùng để quản lý học phí tại các trung tâm giáo dục và đào tạo. Có những nền tảng nào để có thể triển khai phần mềm? Có cách nào để chia sẽ dữ liệu học phí với phần mềm khác không? Bài viết này tôi sẽ giải thích […]

Phần mềm trên web – Thiết kế lập trình phần mềm trên nền tảng web

Web apps - Phần mềm trên web

Phần mềm trên web là phần mềm được viết để truy cập bằng trình duyệt web. Vì là được viết để chạy trên nền tảng website nên có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi. Không phải cài đặt. Giảm chi phí triển khai phần mềm nếu doanh nghiệp bạn có một dãy cửa hàng bán lẻ rải rác trong nước và trên thế giới.