Thiết kế web là gì? Cần làm những gì để có một trang web? Hôm nay tôi xin giới thiệu với quí vị những điều cần làm để có một trang web.

Thiết kế web là việc sử dụng ngôn ngữ lập trình để viết lên trang web

Có khá nhiều ngôn ngữ lập trình để viết được trang web. Các ngôn ngữ như PHP, C#, VB.net, Python, Java…

Các công đoạn thông thường để có một trang web

Dùng phần mềm đồ họa photoshop để thiết kế giao diện trang web. Tiếp theo nếu đã thấy giao diện ngon rồi thì thực hiện trích xuất ra mã HTML và CSS. Xong công đoạn trích xuất, còn gọi là cắt HTML. Thì tới công đoạn viết code phía server. Bao gồm việc dùng kết hợp ngôn ngữ lập trình như

Không dùng photoshop thì có làm được web không

Một số mã nguồn mở sử dụng để code trang web sau khi thiết kế