Cú pháp ngôn ngữ lập trình PHP

PHP là ngôn ngữ lập trình phía máy chủ, nghĩa là nó sẽ được biên dịch trên máy chủ, sau đó tải về là mã lệnh dưới dạng các thẻ HTML.

Chú ý tên file PHP có phần mở rộng là .php

Cú pháp ngôn ngữ PHP

<?php
// viết code vào giữa 2 thẻ này
?>
hoặc
<?
// viết code vào giữa 2 thẻ rút gọn này
?>

Mỗi lệnh của PHP kết thúc bởi dấu “chấm phẩy”, giống với ngôn ngữ C, C++.

Một ví dụ đơn giản nhất, đối với bất kỳ lập trình viên PHP nào. Đó là một câu in ra một thông báo ra màn hình, đại loại thế này.

Ví dụ in ra màn hình các dòng chữ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<h1>Xin chào mọi người, tôi bắt đầu học PHP!</h1>
 
<?php
echo "Bài học đầu tiên, chỉ là hiển thị ra một thông báo thôi mà !";
?>
 
</body>
</html>

Dùng dấu // để viết comment trên 1 dòng. Dùng cặp dấu /* */ để viết comment trên nhiều dòng, hoặc comment ngay trên một dòng code.

Ví dụ về việc viết comment(chú thích):

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
 
<?php
// Sau đây là một cách viết hàm không tên(hàm vô danh)
$variable = function(){
  return "Sắp kết thúc năm 2018 rồi, còn mấy tháng nữa thôi.";
};
echo $variable();
 
/*
- Hàm không tên là gì, nó không có tên thì làm sao sử dụng được?
- Hàm không tên là hàm lúc khai báo chúng ta không điền tên cho nó, sử dụng được nó là vì chúng ta lưu nó dưới dạng một biến
- Một ví dụ về hàm vô danh nữa nhé.
*/
 
$next_year = function($a,$b){
  return "<br>Sau năm $a là năm ".($a+ $b);
}; /* đừng quên dấu ; phía sau cặp dấu {} khi khái báo hàm vô danh nhé */
$current_year = 2018;
$x= 1;
echo $next_year($current_year, $x);
?>
 
</body>
</html>

Khi nào thì chúng ta nên sử dụng hàm không tên? Một trong số các lý do mà tôi đã nhiều lần viết hàm không tên là vì nó không có nhu cầu sử dụng hơn một lần. 

Chúng ta có nên sử dụng cặp dấu rút gọn trong khi viết code?

Theo kinh nghiệm của tôi thì chúng ta không nên sử dụng. Một số hosting hoặc web server khi ta cài ở localhost mặc định không được bật tính năng cho phép sử dụng cặp thẻ rút gọn này.

Chúng ta viết code ở localhost chạy ngon nghẻ, đưa lên hosting chạy tốt. Tuy nhiên khoảng một năm sau, chúng ta có nhu cầu sử dụng hosting khác, mà hosting này mặc định không cho phép sử dụng thẻ PHP rút gọn: <? ?>. Lúc này mới xảy ra lỗi tùm lum, chúng ta lại mất công đi dò lỗi và sửa lại mã nguồn.

Để lại một trả lời

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

Thông báo cho
avatar
wpDiscuz