2 Tháng Năm, 2019
Phân biệt giao diện interface với lớp trừu tượng abstract class trong php

Phân biệt giao diện interface với lớp trừu tượng abstract class trong php

Khi nào thì dùng interface và khi nào thì dùng abstract class? Sự giống và khác nhau giữa chúng như thế nào?
2 Tháng Năm, 2019

Sử dụng thuộc tính tĩnh Static như thế nào trong lập trình PHP

Thuộc tính tĩnh Static được sử dụng trong class, có tính toàn cục. Nó sẽ thay đổi, và dữ nguyên giá trị cho lần gọi tiếp theo. […]
10 Tháng Mười Một, 2018
Một số hàm làm việc với chuỗi ký tự trong PHP

Một số hàm làm việc với chuỗi ký tự trong PHP

Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một số hàm thường dùng trong lúc lập trình để xử lý chuỗi ký tự. Đó là […]
10 Tháng Mười Một, 2018
Cách sử dụng biến trong ngôn ngữ PHP

Cách sử dụng biến trong ngôn ngữ PHP

Trong ngôn ngữ lập trình PHP, biến được bắt đầu bởi ký tự $, tiếp theo là tên biến. Tên biến gồm các ký tự từ a-z,A-Z, […]
7 Tháng Mười Một, 2018
Cú pháp ngôn ngữ lập trình PHP

Cú pháp ngôn ngữ lập trình PHP

PHP là ngôn ngữ lập trình phía máy chủ, nghĩa là nó sẽ được biên dịch trên máy chủ, sau đó tải về là mã lệnh […]
4 Tháng Tám, 2017

Hiển thị kiểu tiền tệ number_format

Sử dụng hàm number_format của ngôn ngữ lập trình PHP để hiển thị dữ liệu kiểu tiền tệ. Hiển thị tiền tệ có hoặc không có dấu phẩy, […]
Tư vấn báo giá