2 Tháng Năm, 2019
Phân biệt giao diện interface với lớp trừu tượng abstract class trong php

Phân biệt giao diện interface với lớp trừu tượng abstract class trong php

Khi nào thì dùng interface và khi nào thì dùng abstract class? Sự giống và khác nhau giữa chúng như thế nào?
2 Tháng Năm, 2019

Sử dụng thuộc tính tĩnh Static như thế nào trong lập trình PHP

Thuộc tính tĩnh Static được sử dụng trong class, có tính toàn cục. Nó sẽ thay đổi, và dữ nguyên giá trị cho lần gọi tiếp theo. […]
27 Tháng Tư, 2019

Ứng dụng Strategy Design Pattern trong lập trình PHP

Nhiệm vụ của nó là tạo ra những đóng gói xử lý riêng biệt thông qua từng class. Và từ đó bạn có thể hoán đổi […]
27 Tháng Tư, 2019

Ứng dụng Method Factory Design Pattern trong lập trình PHP

Đây là pattern hỗ trợ chúng ta trong việc xử lý các thao tác tạo đối tượng, mà chúng ta chưa biết lớp nào sẽ thực […]
27 Tháng Tư, 2019
Ứng dụng Singleton Design Pattern trong lập trình PHP

Ứng dụng Singleton Design Pattern trong lập trình PHP

Là pattern được sử dụng để tạo sự ràng buộc, chỉ cho phép với class nào đó chỉ có duy nhất 1 đối tượng được khởi […]
27 Tháng Tư, 2019
Ứng dụng Method Chaining trong lập trình PHP

Ứng dụng Method Chaining trong lập trình PHP

Method Chainning là kỹ thuật cho phép người lập trình triệu gọi cùng lúc nhiều phương thức, nó giúp tạo nhịp cầu giúp cô đọng mã […]
27 Tháng Tư, 2019
Ứng dụng Type Hinting trong lập trình PHP

Ứng dụng Type Hinting trong lập trình PHP

Type Hinting, còn gọi là dữ liệu gợi ý là 1 nét đặc biệt trong nền tảng lập trình hướng đối tượng trong PHP. Bởi việc […]
27 Tháng Tư, 2019
Ứng dụng Dependency Injection Design Pattern trong lập trình PHP

Ứng dụng Dependency Injection Design Pattern trong lập trình PHP

Dependency Injection viết tắt là DI là một trong những software design pattern dùng để quản lý sự phụ thuộc trong ứng dụng. Điểm nhấn của […]
10 Tháng Mười Một, 2018
Một số hàm làm việc với chuỗi ký tự trong PHP

Một số hàm làm việc với chuỗi ký tự trong PHP

Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một số hàm thường dùng trong lúc lập trình để xử lý chuỗi ký tự. Đó là […]
10 Tháng Mười Một, 2018
Cách sử dụng biến trong ngôn ngữ PHP

Cách sử dụng biến trong ngôn ngữ PHP

Trong ngôn ngữ lập trình PHP, biến được bắt đầu bởi ký tự $, tiếp theo là tên biến. Tên biến gồm các ký tự từ a-z,A-Z, […]
7 Tháng Mười Một, 2018
Cú pháp ngôn ngữ lập trình PHP

Cú pháp ngôn ngữ lập trình PHP

PHP là ngôn ngữ lập trình phía máy chủ, nghĩa là nó sẽ được biên dịch trên máy chủ, sau đó tải về là mã lệnh […]
Tư vấn báo giá